BIGhit

Prezbiterij Sv. Elizabete

O projektu

Na podlagi poročila Centra za konzervatorstvo se preuredi cerkveni prezbiterij, pri čmer semer se ne sme posegati v baročno preureditev poznogotskega prezbiterija. Nova zasnova poudarja in uokvirja glavni oltar, odpira ga proti ljudstvu ter povzdiguje bistvo cerkve (podobo nad oltarjem), ki tako vabi k sebi. Nova ureditev nudi več prostornosti, neoviranega gibanja ter gradi nas stiku oltarja proti ljudstvu. Vsa oprema je oblikovno premišljena v kombinaciji stekla, kamna ter rdečega oblazinjenja. Sodobna zasnova je korak naprej od klasičnih ureditev cerkva (umik glavne miz z glavne osi, svetopisemska simbolika v obeh mizah, zasuk sedilij, premik krstnega kamna,...), vendar s spoštljivim odnosom do preteklosti (gotika - barok - sedanjost) z vidno ločnico staro - novo.

Vsebina projekta

  • Preureditev prezbiterija - idejni projekt
  • Oblikovanje liturgične opreme